Please note this website requires cookies in order to function correctly. They do not store any specific information about you personally.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site may not work. To find out more about cookies on this website, see our Cookies Policy.
Choose your Country

Get Started

Dlaczego warto wybrać nasienie buhajów firmy LIC?

Dlaczego warto wybrać nasienie buhajów firmy LIC?

Dlaczego warto wybrać nasienie buhajów firmy LIC?

Buhaje LIC niezawodnie przynoszą pożądane wyniki w gospodarstwach w różnych krajach oraz prowadzących różne systemy hodowli.

Ta elitarna grupa buhajów to efekt ponad stuletniej hodowli w systemie ekstensywnym.

Stoją za nimi światowej klasy badania i programy rozwojowe, a także ocena na setkach stad komercyjnych w jednym z największych na świecie i najbardziej efektywnym programie oceny buhajów.

Skupiamy się na hodowli byków, których córki będą efektywnie przerabiać paszę w zysk.

Oto powody, dlaczego możesz zaufać naszemu materiałowi genetycznemu:

Średni okres pomiędzy kolejnymi wycieleniami u krów po buhajach LIC wynosi 370 dni, a u ponad 50% z nich skuteczny jest już pierwszy zabieg inseminacji.

Płodność u krów to główny problem, z którym zmagają się hodowcy bydła mlecznego na całym świecie. Hodowcy z całego świata zgłaszają problemy związane z uzyskaniem wysokich wartości korzystnych cech genetycznych u ponownie zacielonych sztuk.

W systemie sezonowym stosowanym w Nowej Zelandii kluczowe jest zacielenie krowy w ośmiotygodniowym okienku, które przypada każdego roku o tej samej porze. Ta metoda już od ponad 50 lat zapewnia pośrednią selekcję buhajków pod kątem płodności.

Średni okres pomiędzy kolejnymi wycieleniami u krów po buhajach LIC wynosi 370 dni, a u ponad 50% z nich skuteczny jest już pierwszy zabieg inseminacji.

Nieodłącznym elementem nowozelandzkiego systemu produkcji sezonowej, opartego na niskich kosztach, jest pośrednia selekcja buhajków pod kątem długowieczności. Włączenie długowieczności do wartości hodowlanych pokazuje, jak ważna jest ta cecha dla nowozelandzkiej populacji bydła mlecznego. Przeciętna krowa w Nowej Zelandii daje mleko przez 5 laktacji.

W sytuacji, kiedy przeciętny hodowca bydła mlecznego w Nowej Zelandii ma w okresie ośmiu tygodni 300 cielących się krów, nic dziwnego, że bardzo ważne dla niego jest zminimalizowanie ryzyka trudności podczas wycieleń.

Hodowcy nowozelandzcy rzadko asystują przy wycieleniach, a to z tego powodu, że kraj ten dochował się wielu pokoleń buhajów, które poprawiają tę cechę u swoich córek.

Studies comparing the results of these cows with varieties from other countries show that New Zealand cattle achieve high results also when they are fed with TMR.

Krowy w Nowej Zelandii, które nie dostają w ogóle dodatkowej paszy lub dostają jej mało, i którym czasami brakuje także pastwisk, mają dobrze wykształconą cechę optymalne wypasanie się.

Badania porównujące wyniki tych krów z odmianami z innych krajów wykazują, że bydło nowozelandzkie uzyskuje wysokie wyniki także wtedy, kiedy są żywione TMR-em.

Efektywne wykorzystanie paszy z pastwiska

Od roku 1986 nowozelandzcy hodowcy nie otrzymują żadnych dopłat. W połączeniu z jedną z najniższych cen mleka na świecie, hodowcy byli zmuszeni zwiększyć efektywność swoich metod produkcji, a także rozrodu.

W drodze do osiągnięcia tych celów ważnym elementem była spółka LIC oraz narzędzia sprzyjające powszechnemu użyciu najbardziej opłacalnego materiału genetycznego w większości systemów produkcyjnych.

Force et fonction

Większość krów mlecznych w Nowej Zelandii spędza całe życie na zewnątrz oraz pokonuje długie dystanse do hali udojowej.

Z tego względu muszą mieć silne nogi i doskonałe racice, aby nadążyć za stadem.

Także wymiona muszą być dobrze rozwinięte i mocno zawieszone, aby sprostać takim warunkom.

Powyższe cechy są niezwykle ważne w procesie selekcji LIC.

Przeciętny hodowca w Nowej Zelandii doi ponad 400 krów na około 144 hektarach przy bardzo ograniczonej sile roboczej. Dlatego szybkie przystosowanie się krowy do rutyny doju, łagodny temperament i duża szybkość oddawania mleka są niezbędne.

Kiwicross

Spółka LIC szybko dostrzegła pułapki czające się w niezrównoważonym podejściu do hodowli i stworzyła wyjątkowej klasy materiał genetyczny krzyżówki ras holsztyńsko-fryzyjskiej, Jersey i Ayrshire.

Buhaje KiwiCross™ firmy LIC cechują się wigorem mieszańców, będącym rezultatem krzyżowania, oraz wysokimi wartościami korzystnych cech genetycznych w indeksie Breeding Worth (BW).

Naszym działaniem kieruje wizja LIC mająca na celu „zwiększyć zyski i wydajność naszych hodowców”. Wyniki tej działalności są bezsprzeczne: w chowie ekstensywnym bydło po buhajach LIC zalicza się do najbardziej opłacalnego na świecie.

Która rasa najlepiej sprosta moim potrzebom?